Budu ráda, když využijete mé služby a těším se na Vás…

Přehled služeb, které Vám mohu nabídnout

Několik málo informací o mně

Jmenuji se Alena Jelínková. Vedením účetnictví a poradenstvím se zabývám již od roku 1993. Vedu účetnictví a daňovou evidenci většinou živnostníkům, ale i firmám s rozsáhlejší agendou. Ke každému klientovi vždy přistupuji individuálně, dle jeho potřeb.

Zabývám se nejenom vedením účetnictví, ale i mzdovým účetnictvím a s tím související personalistikou. Vždy se snažím docílit daňové optimalizace, dle daňových zákonů.

Pracuji s účetním systémem POHODA

Účetní program POHODA je ideálním řešením nejen pro účetnictví a daňovou evidenci, ale také pro knihu jízd, evidenci obalů a mnoho dalších činností. Fakturace s účetnictvím tvoří jednu z nejdůležitějších částí firemní administrativy. Z toho důvodu je systém POHODA optimalizován tak, aby umožňoval co možná nejefektivnější práci.

Zabývám se nejenom vedením účetnictví, ale i mzdovým účetnictvím a s tím související personalistikou. Vždy se snažím docílit daňové optimalizace, dle daňových zákonů.

Účetní systém POHODA myslí na bezpečnost

Určité záznamy a data mohou být natolik citlivé, cenné nebo důvěrné, že by přístup k takovýmto datům měl mít jen konkrétní uživatel. Proto o zajištění ochrany dat je velmi důležité uvažovat, jak při práci v síti, tak i při sdílení počítače. Bezpečnost je pro mě velmi důležitá, a proto se řídím nařízením GDPR.

Jednoduchý import a export dat

Účetní systém POHODA podporuje komunikačnímu rozhraní XML, díky kterému můžete jednoduše přijímat i odesílat data v rámci různých aplikací.